Jak co roku, 1 września pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Parku Kazimierzowskim w Warszawie wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin — oddali hołd nauczycielom, którzy organizowali tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej.

Biuro Prasowe OPZZ

Pomnik upamiętnia nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), powstałej w październiku 1939 roku, którzy zginęli z rąk okupanta, prowadząc tajne komplety. Szacuje się, że było to około 10 tysięcy osób związanych z oświatą, w tym blisko 8 tysięcy nauczycieli. Pomimo okrutnych kar grożących im za tę działalność, niestrudzenie  służyli dzieciom i młodzieży, pielęgnując polskość oraz rozwijając ich tożsamość narodową. Nauczyciele w czasie okupacji ukrywali też przedstawicieli inteligencji i pomagali więźniom obozów koncentracyjnych, gdzie również sami tracili życie. TON jako konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich przyłączonych do Rzeszy przez cały okres II wojny światowej.

Organizatorem każdego roku uroczystości pod pomnikiem TON jest Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W Parku Kazimierzowskim pojawili się przedstawiciele kierownictwa Związku wraz z prezesem Sławomirem Broniarzem oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych, a także uczniowie warszawskich szkół. W uroczystości wzięli również udział wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin.

Tegoroczna uroczystość przebiegła w cieniu pogotowia protestacyjnego uruchomionego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Informuje o tym prezes ZNP w liście do rodziców. Czytamy w nim między innymi: Rozpoczynamy nowy rok szkolny protestacyjnym akcentem (…), bo zależy nam na naszych uczniach i uczennicach, na dobrej edukacji, na jakości kształcenia i wysokim prestiżu naszego zawodu! Nie chcemy odchodzić z pracy, bo kto będzie wtedy uczył?  Protestujemy, bo rząd jest głuchy na nasze propozycje i nie wprowadza koniecznych zmian, jak na przykład odchudzenie podstawy programowej czy zwiększenie nakładów na publiczną edukację.

Wrześniowy protest ma mieć jednak charakter informacyjny. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kierownictwa Związku nauczyciele przystąpią do pracy. Więcej informacji na temat uruchomionego pogotowia protestacyjnego na oficjalnej stronie internetowej ZNP.