8 października ruszyło Miasteczko Edukacyjne, czyli forum debat oraz paneli dyskusyjnych na temat problemów edukacyjnych i pogarszającej się sytuacji pracowników oświaty. Namioty zostały rozbite przy Al. Szucha w okolicy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biuro prasowe OPZZ

Dzisiaj (10.10) gościem nauczycieli był Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ i Rady Dialogu Społecznego (RDS). Tego dnia wiodącymi tematami rozmów są rola rodziców i organizacji pozarządowych w edukacji oraz sytuacja szkolnictwa wyższego, czyli bieda na uczelniach. Niestety, minister edukacji nie reaguje na zaproszenie do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji o pogarszającej się kondycji polskich szkół i uczelni. Wobec takiego stanowiska resortu Andrzej Radzikowski, jako przewodniczący RDS, zobowiązał się wystąpić do premiera Morawieckiego zwracając jego uwagę na coraz bardziej upokarzające położenie pracowników oświaty i nauki.

Przypomnijmy, Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej w sprawie narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.