Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Z uwagi na ustawowy obowiązek, projekt powinien zostać skierowany do Sejmu RP do końca września br.

Rząd odrzucił postulaty OPZZ, aby urealnić wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania budżetu w kolejnym roku, w szczególności prognozę inflacji, która w naszej ocenie jest zaniżona.

Ponadto, Rada Ministrów zdecydowała o utrzymaniu wskaźnika wzrostu w sferze budżetowej na poziomie 107,8 proc., przy prognozowanej przez rząd na kolejny rok inflacji 109,8 proc. Tym samym oznacza to brak zgody na argument o potrzebie godziwego wynagradzania pracowników sfery finansów publicznych i postulat OPZZ wzrostu ich płac o co najmniej 20 proc.

Rada Ministrów przyjęła również projekt tzw. ustawy okołobudżetowej. Utrzymano decyzję o określeniu na poziomie 2022 r. odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych. Podstawę odpisu będzie stanowić 2019 r. Zamrożona ma być również wysokość odpisu dla poszczególnych grup zawodowych.

Postulaty zmiany projektów ustaw w ww. obszarach OPZZ skieruje do Parlamentu RP.

(KP)