ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik obchodził 40-lecie działalności. W jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 30 września na terenie zakładu, uczestniczyli Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ, Mirosław Grzybek, szef FZZ Metalowców i Hutników oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu.

Biuro prasowe OPZZ

Uczestników akademii przywitał Jan Siedlecki - przewodniczący zakładowej organizacji związkowej, który przypomniał okoliczności powstania ZZ Metalowcy w Świdniku. Mówił o działalności Związku w mijającym czterdziestoleciu na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statusu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy.

Świdnicka organizacja związkowa została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia. Aktu dekoracji sztandaru Związku dokonał Andrzej Radzikowski. Przewodniczący OPZZ wręczył także odznaki indywidualne działaczom ZZM WSK PZL Świdnik. Mirosław Grzybek i Jan Siedlecki uhonorowali związkowców odznakami „Zasłużony działacz Federacji Metalowców i Hutników” oraz „Zasłużony dla Związku Zawodowego Metalowcy PZL WSK Świdnik”.