3 listopada w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Budownictwo i Przemysł Drzewny”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również po jednym kandydacie z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro Prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady Branży „Budownictwo i Przemysł Drzewny” został ponownie Zbigniew Janowski (ZZ „Budowlani”). Tomasza Nagórkę (ZZ „Budowlani”) wybrano do Rady OPZZ, a Zbigniewa Beńko (ZZ „Budowlani”) do Prezydium OPZZ. Członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ ponownie została Wiesława Szalast.