9 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady OPZZ Branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” w kadencji 2022 – 2026 został Michał Lewandowski – Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”.

W skład Prezydium OPZZ kadencji 2022-2026 weszli:

 • Michał Lewandowski – OPZZ „Konfederacja Pracy”
 • Sławomir Redmer– Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
 • Beata Wójcik – Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Branżę „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” w Radzie OPZZ kadencji 2022 – 2026 reprezentują:

 • Michał Lewandowski – OPZZ „Konfederacja Pracy”
 • Sławomir Redmer– Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
 • Beata Wójcik– ZZ Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Sebastian Koćwin – ZZ Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Piotr Ostrowski – OPZZ „Konfederacja Pracy”
 • Czesława Sońta – Związek Zawodowy Poligrafów
 • Anna Dulska– ZZ Pracowników Poczty Oddział Nr 1 w Krakowie
 • Małgorzata Bruks –FZZ Pracowników Telekomunikacji

Członkinią Komisji Rewizyjnej OPZZ z ramienia Branży została Magdalena Strzyżewska - ZZ Pracowników ZUS.