7 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Oświata i Nauka”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady OPZZ Branży „Oświata i Nauka” w kadencji 2022 – 2026 został Sławomir Broniarz (ZNP).
Na członków Prezydium OPZZ w Kadencji 2022 – 2026 z Branży „Oświata i Nauka” wybrano:  
• Sławomira Broniarza
• Mirosławę Chodubską
• Grzegorza Gruchlika
• Jolantę Jaskółkę
• Jadwigę Aleksandrę Rezler
• Janusza Szczerbę

Członkami Rady OPZZ w kadencji 2022 – 2026 z Branży „Oświata i Nauka” zostali:
• Arkadiusz Boroń
• Marek Ćwiek
• Tomasz Korczak
• Małgorzata Kowzan
• Mirosław Kozik
• Bożena Mania
• Krzysztof Markiewicz
• Błażej Mądrzycki
• Marian Nowakowski
• Adam Sosnowski
• Wojciech Szczęsny
• Sławomir Broniarz
• Mirosława Chodubska
• Grzegorz Gruchlik
• Jolanta Jaskółka
• Jadwiga Aleksandra Rezler
• Janusz Szczerba

Przedstawicielami Branży „Oświata i Nauka” w Komisji Rewizyjnej OPZZ w kadencji 2022 – 2026 będą:
• Wanda Kołtunowicz
• Stanisław Nisztor