8 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Przemysł”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady OPZZ Branży „Przemysł” w kadencji 2022 – 2026 został Mirosław Grzybek (FZZ Metalowców i Hutników).

Do Prezydium OPZZ w kadencji 2022 – 2026 z Branży „Przemysł” wybrano:

 • Stanisława Janasa - ZZ Przemysłu Elektromaszynowego
 • Wiesławę Licha - Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
 • Piotra Sadowskiego - ZZ Inżynierów i Techników
 • Romana Piotrowskiego - FZZ Pracowników Mleczarstwa w Polsce

Branżę „Przemysł” w Radzie OPZZ w kadencji 2022 – 2026 reprezentują:

 • Grzegorz Bor – FZZ „Metalowcy i Hutnicy”
 • Mirosław Grzybek – FZZ „Metalowcy i Hutnicy”
 • Stanisław Janas – ZZ Przemysłu Elektromaszynowego
 • Lech Latarski – FZZ „Metalowcy i Hutnicy”
 • Wiesława Licha – FNSZZ Przemysłu Lekkiego
 • Roman Piotrowski – FZZ Pracowników Mleczarstwa w Polsce
 • Artur Wilkoń – ZZ Pracowników Huty Łabędy
 • Józef Kawula – NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
 • Bolesław Klimczak – ZZ „Metalowcy” przy FCA Poland
 • Jan Siedlecki – ZZ „Metalowcy” WSK PZL Świdnik S.A.
 • Zygmunt Mierzejewski – ZZ Inżynierów i Techników.

Do Komisji Rewizyjnej OPZZ w kadencji 2022 – 2026 z Branży „Przemysł” delegowano:

 • Joannę Dąbrowską - Smardzewską
 • Halinę Szpakowską