10 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Transport”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady OPZZ Branży „Transport” w kadencji 2022 – 2026 został Leszek Miętek – Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych.

Członkami Prezydium OPZZ zostali:

  • Leszek Miętek - Konfederacja Kolejowych ZZ
  • Bolesław Zasada – FZZ Marynarzy i Rybaków

Do Rady OPZZ wybrano:

  • Bogdana Bucholca – FZZ Pracowników Transportu Publicznego w RP
  • Jarosława Grządziela - Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
  • Leszka Miętka - Konfederacja Kolejowych ZZ
  • Aleksandra Motykę -ZZ Dyżurnych Ruchu PKP
  • Zofię Ostrowską - ZZ Pracowników PKS w Gostyninie
  • Grzegorza Samka - FZZ Maszynistów Kolejowych
  • Bolesława Zasadę - FZZ Marynarzy i Rybaków

W Komisji Rewizyjnej OPZZ Branżę „Transport” będzie reprezentował Piotr Dubrownik.