14 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Usługi Publiczne”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ oraz członków Komisji Kongresowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącą Rady OPZZ Branży „Usługi Publiczne” w kadencji 2022 – 2026 została Elżbieta Aleksandrowicz - NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Członkiniami Prezydium OPZZ zostały:

 • Elżbieta Aleksandrowicz - NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
 • Sylwia Osiadacz – FZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Teresa Pszczółka FZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Do Rady OPZZ powołano:

 • Elżbietę Aleksandrowicz - NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
 • Tomasza Blukacza - MZZ Pracowników Administracji Publicznej
 • Małgorzatę Jarczyk - ZZ Skarbowców
 • Sławomira Kołodko - Zrzeszenie ZZ Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sylwię Osiadacz – FZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Teresę Pszczółkę – FZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
 • Katarzynę Sarnicką - Ogólnopolski ZZ Psychologów
 • Grzegorza Wysockiego - ZZ Pracowników Rolnictwa w RP.

Do Komisji Rewizyjnej OPZZ, Rada Branży „Usługi Publiczne” delegowała Barbarę Sobucką.