Związki zawodowe zaczynają aktywizować pracowników platformowych i biorą się za wielkie korporacje. Czy algorytmy zderzą się wreszcie ze zorganizowanym sprzeciwem? I czy zbliża się koniec dobrej passy Ubera i Bolta w Polsce?

Konfederacja Pracy Młodych — działająca w ramach OPZZ Konfederacja Pracy, jednego z większych i aktywniejszych związków zawodowych w Polsce — zrzeszająca młode pracownice i pracowników, przez dwa dni (12-13 września 2022r.) prowadziła akcję zamawiania jedzenia, aby mieć możliwość porozmawiania z dostawcami o warunkach pracy w jednej z najmniej uregulowanych branż w Polsce. 

W tych dniach pod budynkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) na ul. Kopernika 36/40 w Warszawie pojawił się punkt, w którym dostawcy jedzenia mogli odpocząć i zjeść dowożone przez nich samych posiłki. Akcja organizowana przez Konfederację Pracy Młodych miała na celu dotarcie do tych pracowników, którzy jak twierdzą związkowcy, stanowią grupę szczególnie zagrożoną brakiem ochrony ze strony polskiego prawa pracy. 

To jedna z pierwszych tak zaplanowanych i skoordynowanych prób dotarcia związków zawodowych do pracowników tej stosunkowo nowej branży w Polsce. Zdaniem związkowczyń i związkowców korporacje platformowe przez lata wykorzystywały brak regulacji obowiązujących w tym segmencie rynku zatrudnienia, fałszywie przedstawiając swoich pracowników jako samodzielnych zleceniobiorców i przedsiębiorców. To zaś odbierało pracownikom należne im prawa i ochronę, wynikające z polskiego prawa pracy. Wśród trapiących pracowników problemów wymieniają m.in. brak ubezpieczenia, brak zabezpieczenia społecznego czy problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Branża platformowa rzadko oferuje bowiem zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Kurierzy zatrudnieni w firmach takich jak Bolt czy Pyszne.pl funkcjonują najczęściej w ramach umowy zlecenia lub umów B2B, powszechnie znanych jako umowy śmieciowe. Jako że rynek pracy platformowej nie doczekał się w Polsce stosownych regulacji w kwestii warunków zatrudnienia, o wynagrodzeniu przysługującym kurierom decyduje często algorytm, którego dokładne funkcjonowanie nie jest znane żadnemu pracownikowi. Konfederacja Pracy stawia sprawę jasno — dość wykorzystywania popularnych aplikacji przeciwko prawom pracowniczym!