9 grudnia 2022 r. w trakcie posiedzenia Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu po raz pierwszy zostały  przyznane wyróżnienia „Dolnośląskie Brylanty OPZZ”. 

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

Prezydium Rady przyznało trzy „Brylanty” dla zakładowych organizacji związkowych. Otrzymali je:
1. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników „Autoliv” 
2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Brose Sitech sp. z o.o
3. Organizacja Zakładowa nr 01—023 OPZZ Konfederacja Pracy przy Toyota Motor Manufacturing  Poland Sp. z o.o. Oddział w Łęgu

Przyznano także pięć „Brylantów” indywidualnych dla :
1. Barbary Kramarz – członka Rady OPZZ woj. dolnośląskiego poprzednich kadencji
2. Antoniego Karasińskiego – wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji
3. Danuty Warzychy - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego i przewodniczącej Rady OPZZ Powiatu Wałbrzyskiego
4. Anny Dawiec - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji
5. Mariana Cichego - przewodniczącego NSZZ Pracowników Służby Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Wyróżnienia wręczał przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

W trakcie posiedzenia Rada wysłuchała również informacji Dyrektor DWUP na temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy oraz przyjęto plan przychodów i wydatków na 2023 rok. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła bieżące działania i zadania OPZZ przed zbliżającym się X Kongresem.