13 września br. we Wrocławiu spotkali się przewodniczący i wiceprzewodniczący Dolnośląskich Rad Powiatowych OPZZ.

Biuro Rady OPZZ woj. Dolnośląskiego

Przewodniczący Andrzej Otręba podsumował działania podejmowane przez Radę OPZZ woj. dolnośląskiego w kończącej się kadencji. Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Chodubska poinformowała o bieżącej sytuacji w oświacie na Dolnym Śląsku i organizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Andrzej Otręba wręczył akty powołania przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rad Powiatowych rozpoczynających pracę w kadencji 2022 - 2026. Pięciu przedstawicieli Rad Powiatowych zostało wybranych na członków Rady OPZZ woj. Dolnośląskiego.