27 października br. we Wrocławiu obyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. Wyłoniono nowe kierownictwo Rady na kadencję 2022-2026. W posiedzeniu uczestniczyła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego

Przewodniczący Andrzej Otręba złożył sprawozdanie z działalności Rady w kończącej się kadencji. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię Komisji, w której wysoko oceniła działalność Rady i przewodniczącego w kadencji 2018 - 2022. W wyborach władz na nową kadencję funkcję przewodniczącego Rady  OPZZ woj. dolnośląskiego jednogłośnie powierzono Andrzejowi Otrębie. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mirosława Chodubska - prezes Dolnośląskiego Zarządu ZNP, Krzysztof Ratajek (Branża Przemysł) oraz Krystian Wieszczeciński reprezentujący OPZZ Konfederacja Pracy. Wybrano również członków Prezydium Rady. Rada OPZZ woj. dolnośląskiego przyjęła Uchwałę programową na lata 2022-2026.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, będąca jednocześnie członkinią Rady wojewódzkiej, pogratulowała Andrzejowi Otrębie ponownego wyboru i przedstawiła informacje na temat bieżącej działalności OPZZ oraz przygotowań do X. Kongresu.