2 września br. we Wrocławiu odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Otręba. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która przekazała informacje dotyczące bieżących działań centrali. Na spotkaniu obecny był również Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, który poinformował o sytuacji służby zdrowia w województwie. W trakcie dyskusji poruszano kwestę dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz budowy nowego Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Andrzej Otręba podsumował działania podejmowane przez Radę OPZZ woj. dolnośląskiego w kończącej się kadencji oraz podziękował uczestnikom za współpracę, zwłaszcza, że przebiegała ona w trudnym okresie pandemii. Członkowie Rady podziękowali Andrzejowi Otrębie wyrażając uznanie za kompetencję i  ogromne zaangażowanie w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady w kadencji 2018 – 2022.