24 listopada we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego

Spotkanie prowadził Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, który w tym roku pełni funkcję przewodniczącego WRDS.

Omówiono bieżące informacje na temat budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Rada zapoznała się z  sytuacją opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie. Ponadto przeanalizowano problemy pracodawców sektora usług leśnych we współpracy z Lasami Państwowymi.