14 listopada przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Ratajek wraz z posłami Nowej Lewicy -  Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Krzysztofem Śmiszkiem zorganizowali we Wrocławiu konferencję prasową na temat wprowadzenia tzw. renty wdowiej. 

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego

Posłowie omówili projekt ustawy, który przewiduje między innymi że współmałżonek oprócz swojej emerytury będzie otrzymywał 50% emerytury zmarłego małżonka/małżonki. Przewodniczący Andrzej Otręba przypomniał, że OPZZ od dawna postulował wprowadzenie tego rozwiązania. Teraz jest to wspólny, obywatelski projekt OPZZ i Nowej Lewicy. Poinformował również,  że podobne przepisy obowiązują między innymi w Czechach, Niemczech, we Włoszech i na Litwie. Przewodniczący zwrócił uwagę, że coraz więcej „gospodarstw emeryckich” to gospodarstwa jednoosobowe, co przy niskich emeryturach powoduje że większość emerytów boryka się z problemami finansowymi.

Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. OPZZ rozpoczyna zbiórkę podpisów poprzez struktury związkowe. Przewodniczący Otręba zaapelował do wszystkich pracujących o poparcie tej inicjatywy „bo przecież w przyszłości każdy z nas będzie emerytem”.