20-21 oraz 24-25 października w Szklarskiej Porębie odbyły się dwa szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) organizowane przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) przekazali wiedzę ponad 60 słuchaczom, którzy zapoznali się z zasadami funkcjonowania społecznej inspekcji w zakładach pracy. Po zakończeniu kursów  uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy, który wręczał Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Andrzej Otręba.