W dniach 17-19 listopada w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla dolnośląskich związkowców, organizowane przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego. W szkoleniu uczestniczyło 70 osób.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego

W pierwszym dniu szkolenia dyrektorzy merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego przekazali informacje o pozyskiwaniu funduszy europejskich i możliwości dofinansowania różnych obszarów działalności w województwie. W drugiej części spotkania przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski poinformował o bieżących działaniach Centrali oraz podsumował prace Rady Dialogu Społecznego w 2022 r.

W kolejnym dniu szkolenia dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski przedstawił planowane zmiany w prawie pracy i aktualne przepisy dotyczące sporów zbiorowych i wzmocnienia uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Następnie posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o inicjatywach poselskich, współpracy z OPZZ  - w tym o  wspólnej inicjatywie dotyczącej „rent wdowich”.  

Na zakończenie szkolenia przewodniczący Andrzej Otręba posumował bieżące działania Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w 2022 r.