24 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Andrzeja Otręby- szefa dolnośląskiej Rady OPZZ.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego

Na spotkaniu omawiano następujące tematy:

  • bieżąca sytuacja związana ze skażeniem Odry i działaniach administracji rządowej oraz Samorządu Województwa na Dolnym Śląsku związanych z zapewnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz ludności;
  • stan bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w bieżącym roku oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi w województwie dolnośląskim;
  • najważniejsze inwestycje na Dolnym Śląsku realizowane lub planowane przez GDDKiA, usprawnienie kolizyjnych skrzyżowań w Zgorzelcu.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zreferował zebranym bieżący stan zagrożenia związany z masowym śnięciem ryb w Odrze odnotowywanym od końca lipca br. oraz hipotezy dotyczące przyczyn takiej sytuacji. Sugerował, że są one złożone i trudno będzie jednoznacznie wskazać podmioty odpowiedzialne za skażenie rzeki. Tłumaczył także działania administracji rządowej związane z powyższym kryzysem. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności inicjatywę stworzenia systemu monitorującego stan wody w Odrze oraz plan przywrócenia ekosystemu w rzece. Działania te mają być realizowane we współpracy z regionami nadodrzańskimi, naukowcami, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz organizacjami pozarządowymi.

Na posiedzeniu przedstawiono również obecny stan negocjacji z KE dotyczących projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Został on przekazany do Komisji Europejskiej w przewidzianym terminie, tj. 15 marca 2022 r. W dniu 15 czerwca wszystkie regiony otrzymały uwagi do programu. Członkowie WRDS WD ustalili, że w formie apelu poddanego głosowaniu korespondencyjnemu wesprą działania Samorządu Województwa w prowadzeniu i jak najszybszym zakończeniu negocjacji z KE w sprawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Członkowie Rady ustalili także, iż poprą działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotyczące starań o zwiększenie funduszy na dużą liczbę mniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku, a mających poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.