30 lipca przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim manifestowali pracownicy sfery finansów publicznych.

W pikiecie wzięło udział blisko 150 związkowców.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego

We Wrocławiu protestowały organizacje związkowe pracowników oświaty, ochrony zdrowia, ZUS, domów pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, poczty i celników. Związkowcy oczekują zwiększenia wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej o 20%. Pikieta odbyła się w ramach skoordynowanej akcji protestacyjnej organizacji członkowskich OPZZ we wszystkich miastach wojewódzkich. Organizatorem wrocławskiej manifestacji była Rada OPZZ woj. dolnośląskiego. Obecna była wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Zabierając głos w imieniu zgromadzonych przed urzędem związkowców mówiła o ubożeniu Polaków i obniżaniu siły nabywczej wynagrodzeń w związku z wysokim poziomem inflacji, który osiągnął już 15,5 %. Wiceprzewodniczący Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Antoni Karasiński odczytał petycję do władz wojewódzkich, która została przekazana na ręce Wojewody Dolnośląskiego.