Od ponad ćwierćwiecza 16 września swoje święto branżowe obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. Tegoroczne centralne obchody Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) zorganizował w Warszawie. Gościem uroczystości był Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy na Ścianie Pamięci w siedzibie ZZM, upamiętniającej zasłużonego działacza organizacji. Śp. Jarosław Sromała został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Centralna akademia odbyła się w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum. Wystąpienia rozpoczął prezydent Związku Leszek Miętek, który mówił m.in. o blaskach i cieniach maszynistowskiej profesji. Szczególny akcent położył na podejmowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei. Następnie część uczestników została udekorowana odznaczeniami resortowymi Zasłużony dla Transportu RP oraz Zasłużony dla Kolejnictwa przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Odznaki związkowe Zasłużony dla ZZM wręczał prezydent Miętek. Część artystyczną obchodów ubarwił recital Katarzyny Kołodziejczyk.

Dzień Maszynisty obchodzony jest w Polsce od 1996 roku. W centralnych obchodach udział biorą m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz prezesi przewoźników kolejowych. Inicjatorem święta branżowego był Autonomiczny Europejski Związek Zawodowy Maszynistów (ALE), którego funkcję wiceprezydenta pełni obecnie Polak – Leszek Miętek. 

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego z 2020 roku, na stanowisku maszynisty pracuje w Polsce ponad 13,5 tysiąca osób.  Połowa z nich przekroczyła 50 lat. Jeśli chodzi o kobiety, licencję maszynisty ma 57 pań.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, zgodnie z hasłem „Niech nas łączy honor i więź zawodowa”, od 103 lat jednoczy pod swoim sztandarem ludzi, których łączy pasja do zawodu i wartości, takie jak patriotyzm, etos zawodowy, poczucie misji i wykonywania pożytecznej służby – ojczyźnie i społeczeństwu. W myśl ustawy o związkach zawodowych ZZM to organizacja reprezentatywna, dbająca o interesy zrzeszonych w niej członków zarówno na forum krajowym, jak międzynarodowym.


P. Spychalski - ZZM