W dniach 24-26 listopada w Katowicach odbył się II Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Delegaci wybrali nowe władze w kadencji 2022-2026. 

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczących ponownie został Mirosław Grzybek, a wiceprzewodniczącymi: Artur Jacek Wilkoń (Huta Łabędy), Grzegorz Bor (Neapko Praszka) i Patryk Wiśniewski (CNH Industrial w Płocku). W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej weszli – przewodniczący Maciej Ratajczak (MAHLE Polska- Krotoszyn), członkowie: Mirosław Cerazy (ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza), Andrzej Hefeman (HMN Szopienice), Marek Jędrzejuk (Alstom Wrocław) oraz Andrzej Kosiarski ( FŁT Kraśnik S.A.) 

Gośćmi zjazdu byli: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Podczas kilkugodzinnych obrad poruszono wiele ważnych dla przyszłości związkowej organizacji i pracowników sektora metalowego i hutniczego spraw. Przyjęto również deklaracje programową, która zawiera najważniejsze zadania i cele na najbliższą kadencję. 


zdjęcia: federacjametalowcowihutnikow.pl