W hiszpańskiej miejscowości Alcada de Hernanes, odbył się XIX Kongres ALE.

Odbywający się co 4 lata Kongres wybiera nowych przedstawicieli. Od 2006 funkcję jej wiceprezydenta pełni Leszek Miętek. Skład Prezydium ALE wybranego na kolejną kadencję kształtuje się następująco:

Prezydent ALE Juan Jesús García Fraile Sekretarz Generalny General SEMAF SPAIN, Spanish Train Drivers´ Union SEMAF

Wiceprezydent ALE Leszek Miętek Prezydent ZZM, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych W Polsce (ZZM)

Wiceprezydent ALE Pietro Serbassi Prezydent (FAST Ferrovie) Italia, Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST Ferrovie)

Na odbywający się Kongresie podjęto decyzję o intensyfikacji działań na poziomie UE w sprawie ochrony jakości miejsc pracy i zapobieganiu wykorzystywania kryzysu związanego z wojną w Ukrainie w kwestiach pogarszania jakości szkolenia, czasu pracy i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów (ALE) jest organizacją zrzeszające europejskie związki zawodowe maszynistów. Będąc organizacją zawodową, reprezentuje ich zawodowe i socjalne interesy w europejskim obszarze kolejowym. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest w nim zrzeszony od 1991 roku. Od 1996 na wniosek ALE 16 września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego.

ALE opowiada się za zharmonizowanym rozwojem kolei w Europie. W tym celu domaga się ustanowienia jasnych zasad zapewniających przyszłą rentowność kolei, zatrudnienie pracowników, warunki, w jakich działają oraz bezpieczne wykonywanie transportu kolejowego. Za priorytet ustanowienie kanałów dialogu z organizacjami przedstawicielskimi przedsiębiorstw na poziomie europejskim, podobnymi do tych, które istnieją praktycznie we wszystkich państwach wśród organizacji przedsiębiorców i ich związków członkowskich na poziomie krajowym. ALE uważa również, że ważne jest ustanowienie kanałów współpracy z innymi związkami zawodowymi o zasięgu międzynarodowym w celu obrony interesów pracowników.