26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie fuzji dwóch szpitali uniwersyteckich: Biziela i Jurasza w Bydgoszczy.

Biuro Rady OPZZ Woj. Kujawsko-PomorskiegoJak informuje Harald Matuszewski, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Kujawsko – Pomorskiego, wiceprzewodniczący WRDS, Prezydium jednoznacznie sprzeciwia się połączeniu szpitali w jeden organizm, gdyż spowoduje to ograniczenie dostępności pacjentów do usług medycznych szpitali, a w szczególności dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wobec powyższego członkowie WRDS nie wyrażają zgody na połączenie obu placówek uwzględniając również fakt, że Rektor UMK nie przedstawił żadnych argumentów mimo, że zobowiązał się je przedstawić do końca sierpnia. – W interesie pacjentów województwa kujawsko – pomorskiego mówimy stanowcze NIE! – podkreśla Harald Matuszewski.