21 października br. w siedzibie ZNP w Bydgoszczy, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji 2022 -2026.

Biuro Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej OPZZ za latach 2018 – 2022. Rada udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu i wybrała nowe władze. Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 2022 – 2026 wybrano jednogłośnie Haralda Matuszewskiego, natomiast na wiceprzewodniczących: Krzysztofa Markiewicza, Henryka Reszkowskiego i Ryszarda Woźniaka.

W zebraniu uczestniczyli wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która przedstawiła inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Jarosław Czarnowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ.