Trwa kampania wyborcza w terenowych strukturach OPZZ przed X. Kongresem konfederacji. 12 września na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Rady OPZZ woj. łódzkiego wybrano nowe władze regionu. Gościem Rady był Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Sprawozdanie z działalności Rady mijającej kadencji przedstawił jej przewodniczący Marek Błaszczyk. Podsumowanie prac Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej omówiła Anna Kańska. Zgromadzeni przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującej Radzie. W głosowaniu wyłoniono nowe władze. Funkcję przewodniczącego Rady OPZZ woj. łódzkiego powierzono ponownie Markowi Błaszczykowi. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mariusz Maj, Adam Olejnik oraz Jacek Wolski. Wybrano także członków Prezydium Rady.

Szef OPZZ pogratulował nominowanym i poinformował o bieżących działaniach centrali. Przypomniał o trwającej kampanii „21 postulatów OPZZ” wskazując, że wiele z nich jest nadal aktualnych. To m.in. emerytury stażowe, 35 – dniowy urlop wypoczynkowy, czy 35 – godzinny tydzień pracy. Andrzej Radzikowski mówił o wystąpieniu do premiera Morawieckiego, odnośnie rosnących cen energii elektrycznej, gazu, koksu, związanej z tym inflacji i kryzysem w przedsiębiorstwach energochłonnych. Przypomniał także o działaniach OPZZ na rzecz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery finansów publicznych.