6 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, w którym uczestniczyła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego

W czasie spotkania, które odbyło się w  zespole Zamkowo-Pałacowym w Baranowie Sandomierskim, podsumowano działalność Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2019 -2022. Poruszono najistotniejsze tematy związane z rozwojem gospodarczym obszaru TSSE, która zajmuje obszar 1.632 ha, znajdujący się na terenach województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego mazowieckiego, dolnośląskiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła instytucję Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się w granicach obszaru, oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rada jest organem opiniotwórczym dla zarządzającego obszarem w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada Rozwoju Obszaru TSSE liczy aktualnie 18 członków. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącą Rady jest Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, a Wiceprzewodniczącymi – Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega.