27 października w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego kadencji 2022 -2026. Wybrano nowe władze regionu.

Biuro prasowe OPZZ

Rada przyjęła sprawozdanie i udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu. W wyborach nowych władz funkcję przewodniczącej Rady powierzono ponownie Wiesławie Janczak (Branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, ZZ Pracowników Poczty w Lublinie).

Wiceprzewodniczącymi zostali: Mirosława Piasko (Branża „Transport” ,NSZZ Pracowników PKS w Radzyniu Podlaskim) i Grzegorz Jadwiżuk (Branża „Górnictwo i Energetyka”, ZZ Górników w Polsce - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.).

W skład Prezydium RW weszli: Wiesława Janczak, Mirosława Piasko, Grzegorz Jadwiżuk oraz Piotr Zawrotniak („Usługi publiczne”), Wojciech Kozak („Przemysł”), Adam Sosnowski („Nauka i Oświata”) i Leszek Dziuba („Budownictwo i Przemysł Drzewny”).

W zebraniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który wręczył odznaki OPZZ. Na wniosek Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla OPZZ” III Stopnia zostali wyróżnieni: Jan Borys ze ZZ „Metalowcy” WSK-PZL Świdnik oraz Tadeusz Ciempiel ze ZZ „Metalowcy” FŁT Kraśnik S.A.