5 października 2022 roku w Zielonej Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady OPZZ Województwa Lubuskiego na kadencję 2022-2026. W zebraniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i Piotr Dubrownik z Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Na przewodniczącą wybrano Monikę Bocian. Bożena Mania i Dariusz Konrad wybrani zostali wiceprzewodniczącymi, a Julianna Paruszewska, Marek Kolman, Marian Mackiewicz i Barbara Zajbert członkami Prezydium RW OPZZ.

Członkowie Rady OPZZ Województwa Lubuskiego przyjęli uchwałę wyznaczającą kierunki działań lubuskiej struktury przez najbliższe cztery lata. Jednym z kluczowych wyzwań będą działania mające na celu organizowanie pracowników w tych zakładach pracy, gdzie nie ma związków zawodowych.