25 października br. w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Małopolskiego kadencji 2022 -2026, podczas której wybrano nowe władze. Przewodniczącą Rady OPZZ Województwa Małopolskiego na kadencję 2022 – 2026 została Monika Miniur.

Biuro prasowe OPZZ

Rada udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu i wybrała nowe władze. Przewodniczącą Rady OPZZ Województwa Małopolskiego na kadencję 2022 – 2026 została Monika Miniur (ZZ Pracowników Bankowości). Z kolei wiceprzewodniczącymi zostali: Marzena Biel (ZZ Pracowników ZUS), Małgorzata Jarczyk (ZNP), Zbigniew Karczewski (Małopolska Konfederacja Związków Zawodowych), Józef Kawula (FZZ Metalowców i Hutników w Polsce) i Józef Król ( MZZP Tauron).

W zebraniu uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.