26 lipca: w warszawskiej siedzibie FZZ Metalowców i Hutników w Polsce trwa posiedzenie Rady Federacji. Obradom przewodniczy Mirosław Grzybek. Gościem związkowców jest Andrzej Radzikowski - przewodniczący OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Jest to ostatnie posiedzenie organu statutowego, kończące I. kadencję Federacji w latach 2018 – 2022. Podsumowaniu kadencji towarzyszy dyskusja na temat sytuacji branży w obliczu niewygasającej pandemii COVID – 19 i działań wojennych w Ukrainie. Niepokój budzi systematycznie rosnąca inflacja i drożyzna. Przemysł stalowy cierpi ze względu na wysokie ceny węgla i energii elektrycznej. Słabnie popyt na jego wyroby - chodzi głównie o spadek produkcji samochodowej, wymuszonej brakiem półprzewodników. Wygaszanie pieców hutniczych jest równoznaczne z likwidacją miejsc pracy.

Andrzej Radzikowski przedstawi informację nt. działalności Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy w tym roku. Poinformuje o inicjatywach strony związkowej na rzecz ochrony miejsc pracy oraz także o aktywności organizacji związkowych w poszczególnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i sektora górniczo – energetycznego.

Będzie też mowa o trudnej sytuacji budżetówki. Przypomnijmy: w lipcu OPZZ organizuje pikiety przed siedzibami urzędów wojewódzkich w całej Polsce, oczekując 20 % podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych. Podczas demonstracji w Poznaniu (23 lipca) Radzikowski przywołał zapewnienie rządzących, że przychody w tym roku za pięć pierwszych miesięcy były wyższe o 30 mld zł niż w roku ubiegłym. - To znaczy, że w Polsce są pieniądze, tylko muszą w końcu trafić do pracowników! – mówił szef OPZZ. Dotyczy to zatrudnionych we wszystkich branżach.