Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników, a jednocześnie szef Rady OPZZ Branży „Przemysł” byli gośćmi ZZ Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (ZZP HCM). Rozmawiano o dramatycznej sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce.

Biuro prasowe OPZZ

Gospodarzem spotkania był Piotr Kursatzky, przewodniczący organizacji związkowej w hucie, która na skutek wzrostu cen energii (prąd, gaz i koks) może wygasić produkcję. Związkowcy zostali powiadomieni o tej decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Jak mówi przewodniczący Kursatzky Zarząd HCM określił temat prosto: - Jak wy nie załatwicie nic, to będziemy mieli problem z prowadzeniem działalności. ZZP HCM połączył siły z zakładową Solidarnością. Wspólnie wystąpili do central związkowych, przesłali pisma do Prezydenta RP, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów. Zorganizowali spotkania z władzami samorządowymi aby przedstawić konsekwencje upadku huty dla regionu. Do zakładu zaproszono dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W wyniku rozmów ze związkowcami urząd zobowiązał się do wdrożenia programu aktywizacji zawodowej dla pracowników HCM w wypadku zwolnień z pracy. Zarząd HCM spotkał się w tym czasie z Wojewodą Śląskim i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prezes Mirosław Indyka wystąpił do minister Anny Moskwy z prośbą o rozważenie mechanizmów pomocy: - (…) być może polegających na przyznaniu dodatkowego, bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2, bądź zastosowania równoważnego rozwiązania, które pozwoliłoby choć częściowo zrekompensować wydatki ponoszone z tytułu EUA, a tym samym uratować ponad 800 miejsc pracy”.

Przewodniczący OPZZ poinformował hutniczych związkowców o inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje członkowskie OPZZ (m.in. Krajowy ZZ Ciepłowników) na rzecz ochrony przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, a tym samym zagrożonych miejsc pracy. Andrzej Radzikowski, będący w tym roku przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, wniósł tę sprawę na jej forum jako jeden z priorytetów. OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmował adekwatne kroki w miarę jej rozwoju.

Po zakończeniu spotkania związkowcy i kierownictwo HCM zaprosili Andrzeja Radzikowskiego i Mirosława Grzybka na zwiedzanie linii produkcji zakładu.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest przedsiębiorstwem metalurgicznym z ponad 50- letnią historią. Głównym obszarem działalności jest produkcja i sprzedaż metali: cynku, ołowiu i metalu Dore’a. Spółka jest silnie zakorzeniona w historii regionu, będąc jednym z kluczowych pracodawców w powiecie tarnogórskim – zatrudnia ok. 800 osób. HCM jest ważnym ogniwem łańcucha dostaw w branży metalurgicznej, a wypracowana pozycja rynkowa umożliwia współpracę z największymi, globalnymi koncernami.