Rozstrzygnięcie konkursów promujących bezpieczeństwo pracy: ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” oraz ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”- wyłaniających najlepsze zakłady pracy i najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy na Mazowszu odbyło się w dniu 5 października br. w Warszawie. Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Cegła uhonorował laureatów, wśród których znalazł się także przedstawiciel OPZZ.

Aż dwanaście firm – najlepszych z najlepszych pracodawców w województwie mazowieckim zostało nagrodzonych w konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Wśród nagrodzonych znalazły się firmy nagrodzone w 3 kategoriach: zakłady pracy do 49 zatrudnionych, od 50 – 249 zatrudnionych oraz te zatrudniające powyżej 250 pracowników. Najlepszymi zakładami w województwie mazowieckim w roku 2022 okazały się te, które dzięki zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników, wspieranego mądrym doradztwem ze strony służby bhp, uczyniły wymóg troski o życie, zdrowie i dobrostan człowieka integralną częścią procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Wśród nich są m.in.: Aurex LPG Sp. z. o.o z Kolonii Mrokowskiej, Grupa Dekarska Kowalscy z Józefowa, Eko Babice Sp. z.o.o. z Babic, A – Z Color Sp. z.o.o., FITT Polska Sp. z.o.o. z Wegrowa, Centrum Sportu Raszyn z Raszyna, Purrels Innovative z Józefowa, Lear Corporation Poland II Sp. z.o.o. z Pruszkowa, Coca – Cola HBC Polska Sp. z.o.o. filia w Radzyminie, Lotte Wedel Sp. z.o.o. z Warszawy, PW Krystian Sp. z.o.o. z Przysuchy, PGE Energia Ciepła S.A z Warszawy.

Dla nas, związkowców najważniejszym jest ogólnopolski konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, którego celem jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy. Laureatem OPZZ, który zajął 2 miejsce jest kolega Zbigniew Miszta, zakładowy społeczny inspektor pracy w Zakładzie Realizacji Przewozów R3 Mokotów Tramwaje Warszawskie w Warszawie. Kolega Zbigniew Miszta pełni funkcję społecznego inspektora pracy od 6 lat. Z jego inicjatywy wymieniono nieergonomiczne schodnie o zbyt stromym nachyleniu, będące drogą dostępu do pomostów z których wykonywana jest praca, wymieniono także oświetlenie w kanałach przeglądowych. Kolega Z. Miszta doprowadził do renowacji podłóg oraz wytyczenia dróg komunikacyjnych w warsztacie mechanicznym. Wytyczono drogi dla pieszych i pojazdów na terenie zajezdni. Laureat zainicjował coroczne przeglądy stanu budynków, pomieszczeń jak i warunków pracy – przeglądy dokonywane wspólnie przez służbę bhp i społecznego inspektora pracy.

Laureatowi serdecznie gratulujemy !

W uroczystości udział brali przedstawiciele OPZZ: kol. Tomasz Wudarczyk i Bogdan Bucholc (z Rady OPZZ woj. mazowieckiego) oraz kol. Renata Górna (z centrali OPZZ).

(rg)