W dniach 10 – 11 lipca 2022 w Wałbrzychu miało miejsce spotkanie Branży Przemysł OPZZ, w którym uczestniczyli członkowie Rady Branży oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych prowadzących działalność statutową w zakładach przemysłowych. 

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony tematyce szkoleniowej - „Dialog społeczny w Polsce możliwości, problemy, i wyzwania” oraz omówieniu najważniejszych problemów branży. Zagadnienia tematyczne oraz dyskusje panelową poprowadził Mirosław Grzybek przewodniczący Branży Przemysł, członek RDS. Uczestnicy spotkania omówili stan dialogu społecznego oraz wyzwania stawiane przed branżą związane z polityka klimatyczną, założeniami zielonego ładu, sprawiedliwą transformacją, i elektro-mobilnością. Głównie w kontekście decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości rejestrowania nowych pojazdów spalinowych po roku 2035.

Członkowie branży mogli również zapoznać się z opiniami w tych tematach od zaproszonych gości V-ce przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego, Posłanki na Sejm RP Agnieszki Dziemianowicz-Bąk reprezentującej dolnośląskie struktury Nowej Lewicy, odpowiedzialnej w klubie parlamentarnym za „politykę przemysłową” oraz Andrzeja Otręby przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.

Zabierający głos zgodne podkreślili, że przed wyzwaniami stawianymi przed branżą nie uciekniemy, ale musimy pilnować naszych miejsc pracy w przemyśle. Dalsza dyskusja została skierowana na aktualne problemy związane z drożyzną, wysoką inflacją, sytuacją w ruchu związkowym i brakiem polityki przemysłowej aktualnej ekipy rządowej.

W drugim dniu uczestnicy dzięki Konfederacji Pracy OPZZ działającej w Toyota Motor Manufactoring Poland SA, zapoznali się z procesem produkcji silników i skrzyń biegów oraz warunkami pracy i zasad BHP. Wałbrzyski zakład Toyoty do jeden z najnowocześniejszych i zakładów motoryzacyjnych w Polsce oferujący nowoczesne przekładnie montowane do samochodów hybrydowych. Zakład zatrudnia ok. 2000 pracowników