14 września br. w Dreźnie odbyło się posiedzenie prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego

MRZ Łaba-Nysa to inicjatywa transgraniczna, którą tworzą regionalne struktury związkowe działające na pograniczu polsko-czesko-niemieckim: DGB Region Saksonia, Radę OPZZ woj. dolnośląskiego, Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność i  Czesko - Morawską Konfederację Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy.

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Andrzej Otręba i wiceprzewodniczący Antoni Karasiński. Przedmiotem dyskusji był miedzy innymi raport z Polski, Czech i Niemiec na temat spraw związkowych, polityki energetycznej, inflacji i sytuacji na Ukrainie.

Prezydium ustaliło że w drugiej połowie 2023 r. odbędzie się konferencja delegatów MRZ Łaba-Nysa, na której zostaną wybrane nowe władze. Podjęto decyzję o organizacji obchodów 30-lecia działalności Rady. Omówiono także propozycję współpracy pomiędzy związkami branżowymi działającymi na „trójstyku” Polska-Niemcy-Czechy.

Szczegółowe informacje o pracach MRZ Łaba-Nysa pod linkiem:

https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++74183de4-4a71-11e9-add0-52540088cada