26 września obradowało Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza. Wybrano 35 osobowy Zarząd na nową kadencję – 2022-2026. Przewodniczącym Związku został Adam Wdowiak, który objął tę funkcję po Jacku Zubie, kierującym organizacją przez 31 lat.

Biuro prasowe OPZZ

Gośćmi delegatów byli Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ i Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. W swoim wystąpieniu Szef Federacji podkreślił, że mijająca kadencja nie należała do łatwych. Przypomniał decyzję Zarządu AM o wygaszeniu Wielkiego Pieca w Krakowie w maju 2019 r. i interwencjach związkowych w reakcji na perspektywę utraty miejsc pracy przez setki hutników. Zarówno Federacja jak i MZZP ArcelorMittal wywierały presję na rząd. Z inicjatywy związkowców sprawą zajęła się Rada Dialogu Społecznego i Trójstronny Zespół ds. Restrukturyzacji. W lipcu 2019 r. dwa tysiące pracowników huty pikietowało przed siedzibą zarządu firmy. Nadzieje na rozsądne rozstrzygnięcie problemu oddaliła pandemia COVID – 19, a z nią kolejne zagrożenia dla pracowników. W opinii Mirosława Grzybka ten czas to była walka o przetrwanie. - To nie były łatwe momenty w waszej działalności – zaznaczył przewodniczący Federacji -jednak wasza determinacja, zdecydowanie, upór i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pozwoliła nie tylko przetrwać ten niełatwy czas, ale też znaleźć wiele korzystnych rozwiązań dla członków związku i pracowników. Za ten wysiłek i pracę na rzecz wszystkich należą się wam słowa uznania i podziękowania – powiedział Mirosław Grzybek.

Wiceprzewodnicząca konfederacji Barbara Popielarz w imieniu całego kierownictwa OPZZ złożyła serdeczne gratulacje dla kolegi Adama Wdowiaka nowego Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników AcerolMittal, Podziękowała także ustępującemu przewodniczącemu Jackowi Zubowi za dotychczasowe działania na rzecz ruchu związkowego, dziękując za zaangażowanie i efektywną współpracę. -To zaangażowanie i współpraca są niezwykle ważne zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy wojna i pogłębiający się kryzys gospodarczy zmieniają naszą dotychczasową rzeczywistość. Te zmiany dotykają każdego z nas, ale szczególnie mocno wpływają na funkcjonowanie takich miejsc pracy, jak Wasze. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę ze skali problemu, z jakim zmaga się teraz przemysł. Związki zawodowe z OPZZ już w styczniu apelowały o podjęcie szybkich i stanowczych działań w związku z trudną sytuacją w przemyśle energochłonnym. W sierpniu przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zaapelował o wprowadzenie mechanizmów administracyjnych, które spowodują ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych do przemysłu. Cały czas apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie i zachowania miejsc pracy zatrudnionym w tym sektorze- podkreśliła Popielarz.

Wiceprzewodnicząca przypomniała o bieżących działaniach podejmowanych przez OPZZ oraz o planowanych akcjach protestacyjnych. Zaapelowała o zaangażowanie oraz włączanie się w podejmowane działania równocześnie składając wyrazy uznania za dotychczasową wspólną walkę i współpracę.