Andrzej Radzikowski był gościem delegatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborcza rozpoczynającą XI. kadencję władz ZZ Pracowników Huty Łabędy. Artur Wilkoń został ponownie wybrany na przewodniczącego organizacji.

Biuro prasowe OPZZ

2 września br. w hali Arena Gliwice zebrali się członkowie ZZ Pracowników Huty Łabędy. Po przyjęciu referatu sprawozdawczego z mijającej kadencji delegaci wybrali nowe władze związku. Funkcję przewodniczącego organizacji powierzono przez aklamację Arturowi Wilkoniowi, dotychczasowemu liderowi organizacji.

Szef OPZZ pogratulował nowo powołanym członkom kierownictwa związku. Gratulacje złożyli także obecni na Konferencji: Mirosław Grzybek, przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, Stanisław Młynarczyk - kierujący śląskimi strukturami Federacji oraz Jarosław Gałka, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Zasłużeni związkowcy zostali wyróżnieni honorowymi odznakami FZZ MiH.

Andrzej Radzikowski zapoznał zebranych z bieżącymi działaniami centrali na forum krajowym i zagranicznym. Przypomniał o trwającej kampanii „21 postulatów OPZZ”. Podkreślił, że wiele z postulatów nie zostało do tej pory spełnionych – np. emerytury stażowe, wydłużenie urlopu wypoczynkowego, czy 35 – godzinny tydzień pracy. Prosił związkowców z Łabęd o wsparcie akcji OPZZ.

Mówiąc o sprawach dotyczących hutnictwa szef OPZZ poinformował o swoim wystąpieniu do premiera Morawieckiego, odnośnie rosnących cen energii elektrycznej, gazu, koksu i związanego z tym kryzysu w przedsiębiorstwach energochłonnych. OPPZ wnosi w nim o pilne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i zachowania miejsc pracy zatrudnionych w tym sektorze. Andrzej Radzikowski pełniący w tym roku funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, skierował sprawę do Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Zespół dokona oceny aktualnej sytuacji w przemyśle energochłonnym i przedstawi stanowisko strony społecznej z udziałem strony rządowej.