31 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i związków zawodowych dotyczące negatywnego wpływu drożyzny na sytuację materialną jednostek samorządowych oraz pracowników świadczących usługi publiczne.

Na zaproszenie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego w debacie wzięli udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Urszula Michalska – przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne, Sławomir Broniarz – Prezes ZNP, Ireneusz Pakulski – Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników i Franciszek Potulski – wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego. Na spotkanie z samorządowcami i związkami zawodowymi przyjechał także Margaritis Schinas, wiceszef Komisji Europejskiej.

Po zakończeniu debaty, która odbyła się w 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, samorządowcy, liderzy wspólnot lokalnych, związkowcy podpisali listę pięciu postulatów do rządu:

 1. Większy udział społeczności lokalnych w wypracowywanych przez nie dochodach. Wspólnie mówimy DOŚĆ okradaniu budżetów sołectw, gmin, powiatów, województw - mówimy DOŚĆ ubożeniu rodzin pracowników!
 2. Stały dialog rządu ze stroną samorządową i ze wszystkimi największymi centralami związkowymi, bo mamy świadomość coraz trudniejszej sytuacji płacowej i gospodarczej, a rzetelna, uczciwa rozmowa jest lepsza od protestów i paraliżu kraju!
 3. Wsparcie dla wspólnot lokalnych, bo mieszkańcy i pracownicy nie mogą ponosić konsekwencji szkodliwej polityki monetarnej rządu a samorządy nie mogą pozostać same z 300, 400, 500-procentowymi podwyżkami dla gminnych i miejskich przedsiębiorstw oraz instytucji dostarczających usługi Polkom i Polakom!
 4. Zwiększenie nakładów na publiczną edukację!
 5. Równe traktowanie mieszkańców miast i wsi, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania, nie tylko węglem!

Lista pięciu postulatów do rządu to przede wszystkim apel o dialog oraz zwiększenie nakładów na publiczną edukację i większy udział społeczności lokalnych w wypracowywanych przez nie dochodach, co pozwoliłoby złagodzić skutki szalejącej inflacji.

Nazwiska wszystkich panelistów (kolejność zasiadania przy stole i podpisywania postulatów):

 • Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska
 • Urszula Michalska - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Sławomir Broniarz - Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Marta Makuch - Wiceprezydentka Słupska
 • Franciszek Potulski - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego
 • Anna Mieczkowska - Prezydent Kołobrzegu
 • Ireneusz Pilarski - Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników, oddział w Kołobrzegu
 • Łukasz Komoniewski - Prezydent Będzina
 • Ryszard Rynczuk - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu
 • Daniel Rak - Burmistrz Szczecinka
 • Andrzej Wdowiak - Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
 • Patrycja Karpicz - Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
 • Weronika Rozenberger - Naczelna Pielęgniarka, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 • Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski

Przedstawiciele samorządów i związków zawodowych apelując do rządu, chcą uniknąć dramatów gorzej sytuowanych pracowników, seniorów, rodziców samotnie wychowujących dzieci czy młodych ludzi wchodzących dorosłe życie.