Konferencja pod tym tytułem dotyczyła bezpieczeństwa w budownictwie. To jedna z branż, w której od kilku lat zdarza się najwięcej wypadków — niestety wiele z nich ze skutkiem śmiertelnym. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu tylko w tym roku zgłoszono 96 wypadków, w tym 6 śmiertelnych, a aż do pięciu z nich doszło w budownictwie przy pracy na wysokościach. 


Biuro Rady OPZZ Województwa Opolskiego

13 września br. przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Opolskiego wzięli udział w debacie ekspertów dotyczącej bezpieczeństwa w budownictwie. Konferencję, która odbyła się w „Łączniku” Politechniki Opolskiej, zorganizowano w ramach trzyletniej strategii PIP „Budowa. STOP wypadkom! Szanuj życie, siebie nie odbudujesz”. Dotyczy ona bezpieczeństwa pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości. 

Zakładowe organizacje związkowe oraz Państwowa Inspekcja Pracy od lat zajmują się problematyką kontroli placów budowy oraz poprawą warunków pracy. Według badań PIP statystycznie aż co czwarty wypadek przy pracy badany przez PIP ma miejsce właśnie na placu budowy. Co więcej, aż 40% wszystkich wypadków śmiertelnych dotyczy budownictwa, z czego połowa to upadki z wysokości. W tym kontekście organizatorzy konferencji - Wydział Budownictwa i Architektury oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu – podjęli również temat bezpieczeństwa konstrukcji rusztowaniowych. 

Warto przypomnieć, że kontrole PIP na budowach bardzo często wynikają z prewencyjnego zgłoszenia przez związki zawodowe. Podczas konferencji przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel w podziękował za współpracę Okręgowej Inspektor Pracy w Opolu — pani Annie Kołodziej.