W Auli Błękitnej Politechniki Opolskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursach: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Buduj bezpiecznie”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” oraz programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2022 roku.

Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli organów rządowych, administracji samorządowej, administracji regionalnej, służb, inspekcji, urzędów, instytucji, uczelni wyższych, a także partnerów społecznych - związków zawodowych i organizacji działających na terenie województwa opolskiego. Obecni byli członkowie komisji konkursowych, działających przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, a także pracodawcy, pracownicy i rolnicy. OPZZ reprezentował Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady Województwa Opolskiego. Po wystąpieniach zaproszonych gości laureatom konkursów i programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Zdobądź dyplom PIP” wręczono statuetki.

Laureatem I miejsca w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” został Dariusz Górecki - wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach.


Zgodnie z decyzją Głównej Inspektor Pracy - Katarzyny Łażewskiej-Hrycko - Dariusz Górecki otrzymał wyróżnienie na szczeblu centralnym. 

W przesłaniu skierowanym do uczestników uroczystości Katarzyna Łażewska-Hrycko powiedziała: "W szyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo w pracy oraz wdrażanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i życia osób pracujących zarówno w przedsiębiorstwach, jak gospodarstwach rolnych, jest dużym wyzwaniem. Dlatego promujemy ambitnych i odpowiedzialnych przedsiębiorców i rolników, którzy budują sukces ekonomiczny na silnych fundamentach dbałości o bezpieczeństwo pracy. Dla Państwa troska o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganie przepisów prawa pracy nie stanowią uciążliwego obowiązku, lecz świadomy wybór.

Laureatom serdecznie gratulujemy.