28 października br. w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady i Prezydium OPZZ. 

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczącym Rady OPZZ woj. opolskiego, na kadencję 2022 - 2026, ponownie został wybrany Wojciech Rajchel. Następnie wybrano wiceprzewodniczących, którymi zostały: Dorota Pregel, Bożena Borys i Agnieszka Sanecka-Wąchała . Natomiast Członkami Prezydium OPZZ zostali: Wanda Sobiborowicz, Marta Domasiewicz, Lidia Pich i Jakub Gronowski. Centralę OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej OPZZ Piotr Dubrownik.