Z inicjatywy posłów Zarządu Krajowego Nowej Lewicy 1 lipca odbyło się spotkanie szefa Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Gośćmi spotkania byli posłowie na sejm z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy reprezentujący partię Lewica Razem, którzy chcieli się spotkać z przedstawicielami administracji publicznej i służby zdrowia - Marcelina Zawisza i Adrian Zanberg. W najbliższym czasie odbędą się spotkania z innymi przedstawicielami branż.

Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego

Obecni byli także działacze lewicy - Anna Górska , Kamila Jarońska, Jerzy Przystajko oraz Nathan Bryza przedstawiciel organizacji Młodzi Razem Opolskie.

Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady OPZZ Wojciech Rajchel, Stanisław Cukier ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Nysa, Sabina Sówka - przedstawicielka ZUS Oddział Opole, Agnieszka Sanecka - Wąchała z Oddziału Poczty Opole oraz Beata Kunicka z Niezależnego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Drogo, coraz drożej

Rozmawiano o drożyźnie i galopującej inflacji, potrzebach podwyżek wynagrodzeń w branżach.

- Lokalne działania opolskiej Rady OPZZ są tożsame z działaniami centrali OPZZ, staramy się jak najmocniej wspierać nasze organizacje związkowe - podkreślił Wojciech Rajchel. Związkowcy - przedstawiciele służb miejskich, Poczty Polskiej, ZUS, Oświaty, Służby Zdrowia, przedstawili posłom najważniejsze postulaty i oczekiwania branż.

Stanisław Cukier (ZNP) podsumował brak wsparcia psychologicznego dla ośrodków młodzieńczo wychowawczych w Polsce - nie ma wystarczającej kadry opiekunów. Spłaszczenie płac również nie służy nauczycielom i opiekunom, którzy odchodzą do lepiej płatnej pracy. Agnieszka Sanecka – Wąchała (Poczta Polska) wskazał na potrzebę wsparcia pracowników i podwyżki płac wobec odpływu pracowników do innych branż. Sabina Sówka z ZUS podsumowała oczekiwania pracowników administracji państwowej oraz przedstawiła stan negocjacji płacowych w Zakładzie. Uczestnicy debaty zgodzili się, że osoby zatrudnione w administracji publicznej są przeciążone pracą a fachowcy z wieloletnim stażem odchodzą do sektora prywatnego.

Dodatek covidowy dla wybranych

Beata Kunicka (NZZ Pielęgniarek i Położnych) podniosła problem nierównego traktowania w zakresie wypłaty tzw. dodatków covidowych dla pracowników. Personel Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie otrzymał dodatków covidowych, mimo że były w nim przyjmowane zakażone COVID-19 kobiety i noworodki. Interwencję w tej sprawie podjęli politycy Lewicy Razem, którzy wskazywali, że w ten sposób podzieliło się medyków na dwie grupy zawodowe, z których jedna może poczuć się skrzywdzona. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania pracowników z dyrekcją szpitala. Do sprawy ma odnieść się także wojewoda opolski.

Szansa: fundusze unijne

Przewodniczący Rady przedstawił zagrożenia na rynku pracy, jak również szanse dla branż i partnerów społecznych wynikające z uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-2027. To 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie około 76 miliardów euro. Władze wojewódzkie zapewniają, że środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Szef opolskiej Rady OPZZ zgłosił poprawki do Strategii Województwa Opolskiego i dzięki tym uwagom w dokumencie znalazły się działania służące utrzymaniu miejsc pracy. W tym kontekście Wojciech Rajchel Później przypomniał 21 postulatów OPZZ oczekując od posłów ich poparcia w sejmie. Posłowie Razem zobowiązali się do przedstawienia rządowi interpelacji w sprawie braku podwyżek w branżach i administracji publicznej. Obiecali wsparcie 21 postulatów OPZZ oraz emerytur pomostowych i stażowych.

Nathan Bryza z organizacji Młodzi Razem Opolskie przedstawił z kolei oczekiwania młodzieży i problemy młodych na rynku pracy. We wrześniu br. Rada OPZZ Woj. Opolskiego planuje spotkanie młodych związkowców.