Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego wzięli udział w 28. Pol’and’Rock w Czaplinku. Lubuscy związkowcy już od kilku lat uczestniczą w imprezie organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Woj. Lubuskiego

4 i 5 sierpnia br. związkowcy rozmawiali z uczestnikami festiwalu o rynku pracy, o propozycjach rządu w sprawie podwyżek w budżetówce, o sytuacji gospodarczej kraju, o podatkach, o roli związków zawodowych w zakładach pracy a także o codziennych doświadczeniach z miejsc pracy, w życiu i w rodzinie.

Największe niezadowolenie wyrażali pracownicy sfery finansów publicznych. Frustracja, zniechęcenie oraz brak zrozumienia sytuacji finansowej w jakiej się znaleźli (niskie płace przy rosnących kosztach utrzymania i postępującej inflacji) powodują coraz większą niechęć do rządzących.

Miłym elementem spotkań w trakcie festiwalu była coraz większa rozpoznawalność lubuskiego OPZZ, a tym samym całej konfederacji. Wielu rozmówców cieszyło się, że kolejny raz mają możliwość spotkania ze związkowcami i podzielenia się nowymi spostrzeżeniami. Niektórzy pokazywali wspólne zdjęcia z poprzednich lat. Rozpoznawalność koszulek, które mieli na sobie lubuscy związkowcy była dla nas miłym zaskoczeniem .

Istotnym efektem rozmów z młodzieżą jest nawiązanie kontaktów z osobami, które chcą organizować się w związkach zawodowych, deklarują chęć założenia nowych organizacji lub przystąpienia do już istniejących. Spotkaliśmy też młodych ludzi, których rodzice lub dziadkowie są związkowcami OPZZ.

Kolejny raz przekonaliśmy się jak ważny jest nasz udział w tym wydarzeniu.

Będziemy z Wami do końca świata i jeden dzień dłużej!