28 listopada podpisano List intencyjny pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, a Kołem Naukowym Prawa Pracy „Opus per laborem” działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W ramach porozumienia strony deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany informacji, przygotowania opracowań naukowo-badawczych, promocji projektów, działań i inicjatyw podejmowanych przez każdą ze stron. Celem współpracy jest również wzajemna wymiana doświadczeń.

Zakładamy, że efektem współpracy będzie wypracowanie wspólnych mechanizmów, które wpłyną na rozwój studentów i naszej organizacji oparty na wiedzy oraz będą wzajemnie wspomagały i podejmowały działania popularyzatorskie oraz promujące dorobek naukowy.

Przy podpisaniu Listu intencyjnego obecny był dr hab. Witold Kurowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a jego sygnatariuszem ze strony OPZZ był Przewodniczący Andrzej Radzikowski, natomiast ze strony Koła Naukowego Prawa Pracy „Opus per laborem” Przewodniczący Simone Barszczak, Wiceprzewodnicząca Wiktoria Wanglorz i Wiceprzewodnicząca p.o. sekretarza Daria Dymarczyk.