13 października odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego, podczas którego wybrano nowe władze Rady na lata 2022-2026. Przewodniczącym został Jerzy Rokicki-Kielar.

Biuro prasowe OPZZ

W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano wyboru nowych władz Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego na kadencję 2022-2026. W zebraniu uczestniczyła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz Piotr Dubrownik - wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Obecna na spotkaniu Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz przedstawiła inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej za lata 2018 – 2022. Rada udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu i wybrała nowe władze. Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego w kadencji 2022 – 2026 został Jerzy Rokicki-Kielar, a wiceprzewodniczącymi: Mirosław Jarosz, Andrzej Płonka oraz Jacek Bajda.