6 września br. w Białymstoku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Koordynatorzy działań   edukacyjnych w zakładach pracy”.


              Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego

Celem konsultacji było  przygotowanie i przeszkolenie przedstawicieli partnerów społecznych do realizacji zadań koordynatora działań edukacyjnych w zakładach pracy  Spotkanie prowadziła p. Monika  Goc - trener biznesu. Obecny był przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski oraz przedstawiciele podlaskich organizacji związkowych reprezentujących niemal wszystkie branże.