17 listopada w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Wojewódzkiej i Podlaskiej Komisji Rewizyjnej.

Biuro Rady OPZZ Województwa Podlaskiego

W trakcie posiedzenia podlaska Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. W wyników wyborów przewodniczącą podlaskiej Komisji została Koleżanka Agnieszka Kozłowska ze Związku Zawodowego Poczta Polska S.A. Białymstoku w, a wiceprzewodniczącym podlaskiej Komisji Rewizyjnej wybrany został kolega Bogusław Mazur ze Związku Zawodowego Budowlani w Suwałkach. Zebranie omówili ponadto tematy dotyczące spraw związkowych, bieżących działań OPZZ oraz obecnej sytuacji w kraju.