W Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego kadencji 2022 -2026. 21 października wybrano nowe władze Rady. W zebraniu uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności podlaskiej RW w latach 2018 – 2022. Rada udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu i wybrała nowe władze. Przewodniczącym RW na kadencję 2022 – 2026 wybrano jednogłośnie Jarosława Niczewskiego. Wybrano także wiceprzewodniczących Rady: Andrzeja Aleksiejczuka i Iwonę Kuleszę-Woroniecką. Sekretarzem Rady została Aleutyna Kołos.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski przedstawił inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.