Kazimierz Dolny: w dniach 4-6 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Związku Zawodowego Poligrafów.

BP OPZZ

Delegaci dokonali wyboru władz. W ich wyniku, przewodniczącą Związku na kolejną kadencję została ponownie Czesława Sońta.

Gościem Walnego Zgromadzenia ZZP był przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski.